Za izgradnjo uspešne blagovne znamke potrebujemo ekipo, ki ima zelo širok spekter marketinških veščin, vključno z mehkimi in trdimi veščinami ter nekaterimi osnovnimi organizacijskimi sposobnostmi.

Vendar vse le ni tako enostavno. Postavitev ekipe, ki ima vse potrebne veščine, nam daje prednost pred konkurenco, še večja umetnost pa je uspešno združevanje ljudi z različnim talentom. To pa nam daje veliko prednost pri izgradnji uspešne blagovne znamke.

Če ste v fazi sestavljanja ekipe, potem nikakor ne spreglejte naslednje marketinške veščine.

Mehke marketinške veščine

1. Verbalna in pisna komunikacija ter predstavitvene veščine

Marketing zahteva močne komunikacijske in predstavitvene veščine. Uspešna komunikacija med člani ekipe in naročniki je ključnega pomena za uspešno sodelovanje. Zato so še posebej pomembne veščine komuniciranja s sodelavci in vodjem ter komunikacija s ciljno publiko in naročniki preko različnih kanalov.

Ne pozabimo tudi na veščine medosebne komunikacije, pri katerih je osrednjega pomena način komunikacije. Sestavni del marketinga pa so tudi sposobnosti uspešnih predstavitev projektov znotraj ekipe, naročnikom in drugi publiki.

2. Organizacijske sposobnosti in sposobnosti upravljanja s časom

Pogosto se zgodi, da moramo oglaševalci voditi več projektov hkrati, zato nam organizacijske sposobnosti pomagajo, da smo vedno na pravi poti in da so projekti izpeljani znotraj dogovorjenih rokov. Marketinške veščine poleg dobre organizacije tako vključujejo tudi sposobnost prilagajanja spreminjajočim se situacijam, ki so v marketingu zelo pogoste.

3. Osredotočenost na raziskave

Velik del marketinga zahteva preverjanje konkurence, iskanje idej za nove izdelke, iskanje vplivnežev, preverjanje novih orodij in seveda raziskovanje svoje ciljne publike. Oglaševalci, ki raziskujejo, oblikujejo strategijo in načrtujejo, so pomemben doprinos pri izgradnji blagovne znamke.

4. Strast do številk in analitike 

Z raziskavami so vedno povezane tudi analize. In ker je pristop, podprt s podatki, v marketingu ključ do uspeha, je zato veliko dela s številkami. Zaradi tega potrebujemo v svojih vrstah osebe, ki so vešče pri delu z različnimi podatki in imajo posebno strast do opravljanja raznih analiz.

Trde marketinške veščine

5. Razvijanje strategij

Pri oblikovanju marketinške ekipe je pomembno, da imamo na vrhu nekoga, ki je sposoben razviti celoten marketinški program in ga uskladiti s podjetjem. Na primer, če iščemo vodjo vsebinskega marketinga, mora ta dobro poznati strategijo vsebine, hkrati pa razumeti pomen vsebine za celoten marketinški plan.

6. Uredniško načrtovanje, urejanje in lektoriranje

V ekipi moramo meti tudi nekoga, ki je odgovoren za uredniško načrtovanje, torej, kakšno vsebino potrebujemo. Velike ekipe imajo lahko več oseb s takšnimi veščinami, pri čemer je ključnega pomena poznavanje vseh uredniških orodij ter urejanje in lektoriranje vsebine preden je objavljena.

7. Ustvarjanje vsebin

Veščine ustvarjanja vsebin se nanašajo tako na pisce, kot tudi na grafične oblikovalce, snemalce video vsebin, podkasterje in druge. Pisci morajo imeti dobre veščine pisanja, hkrati pa morajo poznati bistvo blagovne znamke. Za čim bolj prepričljivo vsebino lahko najamemo tudi tekstopisce.

Grafični oblikovalci morajo obvladati ustvarjanje vsebine za različne kanale, kot so spletne strani, družbena omrežja in drugo. Nekateri grafični oblikovalci obvladajo tudi snemanje videoposnetkov, za daljše videoposnetke pa je priporočljivo najeti profesionalnega snemalca.

9. SEO optimizacija

SEO optimizacija pomaga spletni vsebini povečati organski promet, zato je pomemben del marketinških ekip. Strokovnjak za SEO mora poznati različna orodja za optimizacijo spletnih strani, s pomočjo katerih izvaja in analizira kampanje. 

9. Trženje na družbenih omrežjih

Trženje na družbenih omrežjih postaja vse bolj pomemben segment digitalnega marketinga. Strokovnjak na tem področju mora natančno razumeti družbena omrežja in slediti vsem aktualnim trendom. Družbena omrežja mora ustrezno izbrati glede na določeno marketinško kampanjo in ciljno publiko, hkrati pa mora vedeti vse o ustvarjanju vsebine za družbena omrežja in znati uporabljati primerna programska orodja.

10. E-mail marketing

Trženje preko elektronske pošte (angl. e-mail marketing) ima prav tako pomembno vlogo pri delitvi naše vsebine. Strokovnjak na tem področju ustvarja pravo vrsto vsebine za različne namene, pomaga pritegniti nove naročnike in pripomore k večji zvestobi strank.

11. Veščine plačljivega oglaševanja

Pri oblikovanju ekipe ne smete pozabiti tudi na strokovnjaka za plačljivo oglaševanje, in sicer za oglaševanje preko družbenih omrežij in spletne iskalnike. Pri tem je ključnega pomena pravilno razporejanja svojega proračuna, kako ciljati na pravo občinstvo, poznavanje A/B testiranja in neprestano sledenje rezultatom.

12. Oblikovanje spletnih strani, razvijanje in upravljanje

Kakovostna spletna stran je ogledalo vsakega podjetja, zato je prav tako pomemben del vsakega marketinga. V svoji ekipi morate poskrbeti za oblikovalca spletnih strani, ki obvlada uporabniški vmesnik spletnega mesta in uporabniško izkušnjo. Da bo postala spletna stran tudi funkcionalna, pa potrebujete usposobljenega programerja. Za upravljanje spletnega mesta potrebujete nekoga, ki dobro pozna sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami kot je na primer WordPress.

13. Sposobnost analize podatkov

Ena izmed najbolj zaželenih marketinških veščin je analiza podatkov, saj trženje lahko uspeva le na podlagi dobre analize podatkov in številk. Tovrstno delo zahteva veliko sposobnosti, predvsem pa dobro poznavanje različnih orodij, dobro razumevanje in interpretiranje vseh vrst podatkov, razumevanje vedenja strank, poznavanje uporabne vrednosti podatkov in njihova vizualizacija ter še mnogo drugega.

Organizacijske sposobnosti

14. Sposobnost sodelovanja

Marketinška ekipa neprestano sodeluje tudi z drugimi ekipami v podjetju, kot je prodaja, proizvodnja, finance, pravni oddelek in drugi. Zato mora vsak član ekipe dobro vedeti, kako komunicirati z ostalimi ekipami v podjetju kot tudi zunanjimi deležniki.

15. Sposobnost timskega dela

Timsko delo je marketinška veščina, ki loči dobro od odličnega. Zato že pri izbiri članov ekipe preverite, ali so timski igralci ali bolje funkcionirajo kot posamezniki.

16. Ujemanje s kulturo podjetja

Nekdo ima lahko odlično razvite določene veščine ki jih potrebujete, vendar če se ne ujema s kulturo blagovne znamke, bo delo s tako osebo zelo naporno. Prepričajte se, da nove člane ekipe njihovo delo navdušuje, jih dodatno motivira in prispeva k njihovemu osebnemu razvoju.

17. Tržna naravnanost

Vsi člani ekipe morajo imeti pravo tržno naravnanost, zato morajo imeti dobro razvite sposobnosti osredotočenosti, samostojnega in skupinskega dela, imeti morajo željo po učenju, izobraževanju, sprejemati povratne informacije ter biti pripravljeni tudi eksperimentirati.

Ključne marketinške veščine v prihodnosti

Po nekaterih podatkih in raziskavah naj bi v bližnji prihodnosti prišle v ospredje še nekatere druge marketinške veščine, ki se pojavljajo v koraku z razvojem internetne tehnologije. To so na primer poznavanje iskalnega marketinga, mobilnega marketinga, umetne inteligence, marketinške avtomatizacije ...

Za oblikovanje marketinške ekipe je potrebno veliko truda in časa. Seveda pa se lahko temu izognete, če se odločite za sodelovanje z našo digitalno agencijo, ki bo notranji marketing ekipo uspešno nadomestila. V naši ekipi so združeni člani z različnimi talenti in marketinškimi veščinami, ki delujejo kot eno z enim skupnim ciljem – izgradnja uspešne blagovne znamke.

O tem da je digitalni marketing za vsako podjetje investicija, smo že pisali tukaj. Seveda pa je potrebno z denarjem, ki je temu namenjen, ravnati preudarno. Pametna poraba je namreč ključ do uspešnega poslovanja podjetja in eden od načinov, da stroški oglaševanja ne uidejo izpod nadzora.

Zavedamo se, da vse vodje marketinga nimajo tudi znanja s področja financ in računovodstva, zato vam v digitalni agenciji to delo lahko močno olajšamo.

Kaj so marketinške investicije in najpogostejši izdatki

Pod pojmom marketinških investicij prištevamo vse izdatke, ki nastanejo pri promociji vašega podjetja. Pri tradicionalnih oblikah oglaševanja je to pomenilo tiskanje oglasov, oglaševanje na televiziji in plače zaposlenih. Danes pa k tem spadajo še stroški oglaševanja v digitalnih medijih, ki so vedno večji.

Marketinške investicije tako nenehno rastejo, saj digitalni marketing postaja nujen za vsako podjetje, če želi ostati na trgu konkurenčno. In podobno kot je digitalni marketing zelo široko področje, so si tudi izdatki med seboj zelo različni. Ti med drugim vključujejo izgradnjo prepoznavne identitete podjetja, postavitev in vzdrževanje spletne strani, kreativno zasnovo in izvedbo trženjskih kampanj, video in foto produkcijo, uporabo orodij za marketinško avtomatizacijo in še mnogo drugega.

V nekaj korakih do boljšega upravljanja marketinških investicij

Največji izziv trženja je ravno v tem, da je podjetje vedno na tekočem z vsemi marketinškimi izdatki. To pa je tudi edini način, da ne preseže proračuna. V izogib temu se odločite za sodelovanje z našo inHouse marketing agencijo, saj imamo pri svojem delu jasno strategijo:

Postavitev jasnih marketinških ciljev

Dobro načrtovanje se vedno začne z opredelitvijo ciljev in metoda SMART (specifičen, merljiv, dosegljiv, realističen, časovno omejen) je vedno dobro izhodišče tudi za nas. Tako natančno vemo, kaj želimo doseči, hkrati pa dobimo boljšo predstavo o tem, kako na pravi način porabiti denar.

Izbira primerne marketinške strategije

Na podlagi ciljev izberemo tisto marketinško strategijo, ki je v dani situaciji najbolj primerna (SEO optimizacija, e-mail marketing, oglaševanje na družbenih omrežjih, video produkcija, plačljivo oglaševanje …). Z izbiro primernih strategij ciljamo na pravo ciljno publiko, pri čemer uporabljamo najsodobnejšo programsko opremo.

Lastna predloga za izračun investicij

Pri vseh projektih smo vedno na tekočem s porabo stroškov. To nam omogoča predloga za izračun proračuna, s katero imamo na enem mestu zbrane vse informacije o porabi denarja. Te so vedno na voljo tudi našim naročnikom.

Določimo proračun

Višino proračuna običajno določimo skupaj z naročnikom na podlagi ciljev, ki jih želimo skupaj doseči. Naša cilj je, da znotraj dodeljenega proračuna iztržimo čim več.

Posodabljanje proračuna

Zavedamo se gospodarnega ravnanja z vašim denarjem, zato v ta namen tedensko spremljamo dejansko porabo in jo sproti prilagajamo glede na trenutno situacijo.

Sprejemanje novih odločitev

Če vemo zakaj in kako porabljamo denar, lahko na podlagi tega sprejemamo pametne odločitve. Če so se določene strategije obnesle, lahko sredstva zanje podvojimo in obratno. Bistveno pa je, da na podlagi porabljenega denarja vemo, ali smo dosegli ali presegli tudi cilje, ki smo si jih na začetku zadali.

Obvladovanje stroškov je skupni cilj podjetja in digitalne agencije

Vsako podjetje si želi imeti jasen vpogled v porabo svojega denarja. Enako velja tudi v primeru digitalnega marketinga. Temu pa se podjetje lahko izogne, če se odloči za sodelovanje z našo agencijo.

Naročniki imajo v tem primeru vedno pregled nas vsemi aktivnostmi, ki so bile že izpeljane in ki še bodo. Z rednimi sestanki pa poskrbimo, da so naši stroški oglaševanja v okvirih, za katere smo se dogovorili skupaj s poslovnimi partnerji.

Z denarjem podjetja ravnamo kot s svojim, zato je poraba sredstev vedno transparentna. Glede na dogajanje na trgu izbiramo učinkovite strategije, ki jih po potrebi nenehno prilagajamo.

Spoznajte več o nas in našem načinu dela.

Glavni cilj marketinga je prepričati ljudi, da kupijo vaš izdelek ali storitev. Vendar vse le ni tako enostavno, saj ima podoben cilj tudi vaša konkurenca. Zato je digitalni marketing obvezen del vsakega podjetja, vendar le, če je kakovosten. V nasprotnem primeru postane le še dodatni strošek.

Ne glede na to, ali ste malo, srednje ali veliko podjetje, digitalni marketing potrebujete, ker vam nudi dodatno podporo in spodbudo, da se prebijete v svet. In če menite, da si digitalnega marketinga ne morete privoščiti, je takšno prepričanje zmotno vse dokler ne boste spoznali, da je to pravzaprav vaša naložba.

S kakovostnim digitalnim marketingom boste zaslužili

Vse nasprotno misleče skušamo prepričati, da je vlaganje v digitalni marketing za podjetje zgolj investicija, ne pa strošek. Vaš vloženi denar v našo ekipo strokovnjakov se vam na koncu meseca večkratno povrne v obliki večje prodaje in prepoznavnosti na trgu. To pa dolgoročno prinaša poslovni uspeh.

Dodatna prednost sodelovanja z digitalno agencijo pa je, da lahko že z manjšo naložbo naredite veliko razliko. Ni potrebe, da za oglaševanje namenite veliko denarja. Kot ekipa strokovnjakov na različnih področjih se vam prilagodimo in glede na vaš proračun izpeljemo tiste strategije trženja, ki bodo za vas najbolj učinkovite. Naš cilj je dolgoročno sodelovanje s podjetjem, kjer se oblikuje zaupanja vreden odnos.

V katera področja digitalnega marketinga bi morali vlagati?

Trendi v digitalnem marketingu se neprestano spreminjajo in to je še en razlog več, zakaj se odločiti za sodelovanje z agencijo. Zavedati se je tudi potrebno, da ni vsako digitalno okolje primerno za vsa podjetja, ampak se je strategije trženja potrebno lotiti premišljeno, saj vam bo le na ta način prinašala denar.

In v katera področja digitalnega marketinga bi morali po našem mnenju še posebej vlagati?

Vsi vemo, da slika pove mnogo več kot besede, zato ni nič nenavadnega, da kar štirikrat več potrošnikov raje ogleduje video posnetke kot pa bere razna besedila. A če želimo, da je video marketing uspešen, moramo zastaviti trdno strategijo v katero je smotrno vključiti tudi prenose v živo.

Poudarek na vsebinskem marketingu je vse večje. Potrošniki so izpostavljeni na stotinam različnih oglasov, zato je kakovostna in verodostojna vsebina vedno bolj pomembna. Tega se dobro zavedamo, zato se še pred oblikovanjem vsebine vprašamo, komu je namenjena in zakaj nekoga neka stvar zanima. To je edini način, da bo vsebina prišla na pravi naslov.

Po zadnjih podatkih je v svetu več kot 2,6 milijarde uporabnikov elektronske pošte. To je dovolj zgovoren podatek, da strategijo digitalnega marketinga usmerimo tudi v oglaševanje preko elektronske pošte. Tu je najboljša pot do uspeha ustvarjanje čim bolj obsežnega seznama elektronskih naslovov, na katerih se vsebina podjetja avtomatsko prikazuje.

V digitalnem marketingu se neprestano oblikujejo novi trendi optimizacije, s katerimi smo tudi v inHouse digitalni agenciji vedno na tekočem. Ugotoviti, kaj vaši kupci pričakujejo in iščejo, je prava umetnost, ki pa vam na koncu prinese boljši položaj v rezultatih iskanja, povečan promet na strani in boljšo uporabniško izkušnjo.

Objave na družbenih omrežjih povečajo doseg vaše vsebine. Če imate profil na družbenih omrežjih, potem bodo ljudje hitreje spoznali vaše podjetje in blagovno znamko. Poleg tega pa družbena omrežja lahko izkoristite za deljenje vsebin, promocij in drugih aktivnosti, ki povečajo vašo prodajo.

Nekaj razlogov za investiranje v digitalni marketing

Če se želite učinkovito spopasti s svojo konkurenco na trgu, je kvalitetna strategija trženja nujno potrebna. Eden od načinov, da to dosežete, je tudi sodelovanje z digitalno agencijo, ki ima full service ekipo.

Če še vedno oklevate z investiranjem v ekipo za digitalni marketing, je v nadaljevanju še nekaj razlogov, zaradi katerih je sedaj skrajni čas, da začnete na digitalni marketing gledati kot naložbo:

Ali ste še vedno mnenja, da je digitalni marketing vaš strošek?

Podobno kot je članstvo v fitnesu naložba v vaše zdravje, je digitalni marketing v tem primeru naložba v dobro finančno formo vašega podjetja. V inHouse marketing agenciji sprejmemo vaše ideje za naše in jih skušamo uresničiti, hkrati pa proaktivno iskati nove rešitve tudi sami. Verjamemo, da vam z maksimalnim izkoriščanjem digitalne tehnologije lahko pri tem pomagamo.

Preberite več o nas in našem načinu dela.

Vsebinski marketing je odličen način za prepoznavnost blagovne znamke, zato je sestavni del tržne strategije digitalnega marketinga. Visokokakovostno vsebino pa lahko uporabite tudi za pridobitev potencialnih strank in jih prepričate, da kupujejo od vas.

Področje vsebinskega marketinga se je v zadnjih letih močno razvil in ni več dovolj, da zgolj objavite nekaj objav na svojih socialnih omrežjih. Popolnoma logično je, da so s tem tudi stroški postali večji, zato je pomembno, da imate dobro strategijo, veliko znanja in načrtovanja.

Vsebinski marketing s svojimi skritimi stroški

Mnogo podjetij in oglaševalcev pa spregleda tudi skrite stroške marketinga vsebin. Ti so lahko enormni, zato je to še en razlog več, da za vsebinski marketing potrebujete močno in usposobljeno ekipo strokovnjakov. Z uporabo orodij za ustvarjanje kakovostnih vsebin poskrbimo za njeno promocijo preko različnih kanalov trženja, kar dolgoročno zagotavlja visoko donosnost naložbe. 

Pa si poglejmo, na katere skrite stroške vsebinskega marketinga moramo biti še posebej pozorni.

Revizija vsebine

Ko prenavljamo spletno stran ali pa jo na novo postavljamo, redno pregledujemo obstoječo vsebino. To vključuje pregled spletne strani, pregled družbenih medijev in analizo podatkov. To zahteva uporabo različnih programskih orodij, ki pa so pogosto tudi plačljiva.

Raziskave

Raziskave so sestavni del vsakega koraka vsebinskega marketinga. Vsaka od njih je dolgotrajna in zahtevna, pri čemer uporabljamo posebna orodja. Za učinkovite in temeljite raziskave imamo zaposlene strokovnjake na tem področju, ki se za vsako raziskavo maksimalno angažirajo.

Strategija načrtovanja

Tudi s procesom načrtovanja so povezani določeni stroški vsebinskega trženja. Tudi v tem primeru je potrebno na vsakem koraku uporabiti specializirana orodja.

Spletni razvoj in grafično oblikovanje

Če želimo izvajati vsebinski marketing, potem je potrebno najprej postaviti spletno stran, kot je registracija domene, spletno gostovanje in še mnogo drugega. Pomemben strokovnjak v tej fazi je zagotovo grafični oblikovalec, ki z orodji za grafično oblikovanje poskrbi, da so podobe blagovne znamke edinstvene. 

Pisanje vsebin

Nadarjeni pisci so gonilna sila kakovostnih vsebin. Ne glede na to, kje so vsebine objavljene, je za to potrebna ekipa usposobljenih piscev, ki prav tako zahtevajo svoj čas in denar. Tudi v tem koraku so nujno potrebna orodja za optimizacijo, lektoriranje, analizo naslovov in še mnogo drugega.

Avdio in video produkcija

Ustvarjanje kakovostnih video vsebin zahteva opremo za podcasting, programsko opremo za snemanje in urejanje ter najem različnih prostorov, v katerih poteka snemanje. Pri tem ne smemo pozabiti še na stroške produkcije, režije in druge opreme.

Optimizacija vsebine

To je eden najbolj spregledanih skritih stroškov vsebinskega marketinga. Brez SEO optimizacije ne moremo pričakovati, da jo bodo potrošniki sami od sebe našli. SEO strokovnjaki so tisti, ki optimizirajo vsebino, vendar za to potrebujejo ustrezna orodja in vire.

Distribucija vsebine

V tej fazi imamo na voljo plačljive strategije oglaševanja (PPC) ali pa brezplačne. Vendar tudi organsko oglaševanje ni popolnoma brezplačno, saj moramo za to plačati ustrezne strokovnjake.

Vodenje projektov

Usklajevanje med različnimi člani ekipe je ključ do kakovostne vsebine in doslednega izpolnjevanja rokov. Za to se uporabljajo sistemi upravljanja projektov, ki pa so lahko precej draga.

Spremljanje in analiza

Za spremljanje delovanja vsebinskega marketinga moramo uporabiti plačljiva orodja, saj nam le-ta pomagajo razumeti vse razpoložljive podatke.

Kako se izogniti skritim stroškom vsebinskega marketinga?

Za izvedbo vsebinskega marketinga imajo podjetja namenski proračun. Vendar je potrebno obilo načrtovanja in znanja, kje in kako porabiti denar. Če pomislite, koliko strokovnjakov morate z njim plačati in koliko orodij kupiti, potem je to pravi trenutek, da pomislite na sodelovanje z digitalno agencijo. 

Smo full service ekipa, ki pri svojem delu že tako uporablja plačljiva marketinška orodja. V ekipi pa so posamezniki z znanji na različnih področjih, zato je ustvarjanje in distribucija kakovostnih vsebin naše pravilo. S finančnega vidika se to zagotovo splača, saj ekipa več strokovnjakov opravi delo bistveno hitreje kot en posameznik. Pri tem pa vam ni potrebno skrbeti za dodatne stroške, saj vse projekte izpeljemo znotraj dogovorjenega proračuna.

Preberite več o nas in našem načinu dela.

Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana

marjeta@inhouseagency.si

+386 30 339 142
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram